Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 47: Αναστάσιος Στέλλας

3 Νοεμβρίου 2006, 10:22
Από: Αναστάσιο ΣτέλλαΝτροπή σας….
και ύστερα θέλετε να μιλάτε για δημοκρατία και ελευθερία έκφρασης ιδεών και απόψεων. Έχετε πάρει είδηση ότι δεν είμαστε ηλίθιοι;
Αναστάσιος Στέλλας