Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 46: Tele2 (Σουηδία)

3 Νοεμβρίου 2006, 09:15
Από: Ana Duran
Subject: Cultureguide.gr portal shut down by Greek Government!

Hi all,
It is indeed very important to spread this information, in this way and others! I will do what I can in Sweden.
All the best,
Ana
Tele2