Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 42: Εκδόσεις Ταξιδευτής

3 Νοεμβρίου 2006, 09:09
Από: Κώστα Παπαδόπουλο

Κύριοι
Θεωρώ απαράδεκτη ενέργεια το κλείσιμο ενός τόσο χρήσιμου εργαλείου για τον πολιτισμό όπως το portal culture guide.
Κώστας Παπαδόπουλος
Εκδότης
Εκδόσεις Ταξιδευτής