Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 37: Δέσποινα Ερρίκου

2 Νοεμβρίου 2006, 22:54
Από: Δέσποινα Ερρίκου

Εμείς, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού, είχαμε το Cultureguide σαν ένα σημαντικό εργαλείο και πηγή πληροφόρησης.
Με την τεράστια βάση δεδομένων που διαχειριζόταν, είχε εξελιχθεί σε μια έγκυρη πηγή στην οποία μπορούσε να ανατρέξει κανείς και να πληροφορηθεί έγκυρα. Να σημειωθεί ότι η πληροφόρηση ήταν μάλιστα δίγλωσση, πράγμα πολύ σημαντικό για την προβολή του πολιτισμού μας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό..
Λυπούμαστε βαθύτατα και διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την απόφαση αυτή, η οποία είχε ως θύμα ένα από τα επιτυχημένα project της Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Οι λόγοι που προβάλλονται για την απόφαση αυτή, είναι ασαφείς και αστήρικτοι.
Δεν σταματάει κάποιος την πορεία ενός επιτυχημένου προγράμματος, χωρίς να γίνεται ύποπτος
Ελπίζουμε στην ανάκληση της αποφάσεώς σας.
Δ.Ερρίκου