Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 29: Δάφνη Μουστακλίδου

2 Νοεμβρίου 2006, 14:48
Από: Δάφνη Μουστακλίδου

Με το παρόν θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου δυσαρέσκεια για την είδηση της διακοπής λειτουργίας του δικτυακού τόπου Cultureguide.gr. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίγλωσσο portal το οποίο να συγκεντρώνει το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων της επικράτειας και να της γνωστοποιεί στο ευρύτερο κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο portal και κυρίως ένα portal το οποίο να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ και του Υπουργείου Πολιτισμού κατ' επέκταση, αφού οι δύο αυτοί φορείς ουσιαστικά φέρουν την ευθύνη προώθησης του συνόλου του ελληνικού πολιτισμού. Αυτονόητο είναι, λοιπόν, ότι ένα κομμάτι τους να ασχολείται και με την προβολή των δράσεων.
Με το πέρασμα του χρόνου το Cultureguide.gr είχε καθιερωθεί στη συνείδηση όλων. Δεν είναι τυχαίο ότι μικρότερης εμβέλειας sites έπαιρναν πληροφορίες από το Cultureguide.gr για να συμπληρώσουν την ενημέρωσή τους σε πολιτιστικά θέματα.
Εν κατακλείδι θεωρώ απαραίτητο να αναιρεθεί η απόφαση που έχει ληφθεί κατάργησει του Cultureguide.gr.