Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 19: Αλέξανδρος Σημαντήρης

2 Νοεμβρίου 2006, 12:29
Από: Αλέξανδρο Σημαντήρη

Ταιριάζουν όλα αυτά με όσα είπε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κ.Καραμανλής στο Διεθνές συνένδριο για το Διαδίκτυο πρίν λίγες μέρες;
Εχουν προβλεφθεί άλλοι αποτελεσματικότεροι και πιό σύγχρονοι τρόποι προβολής πολιστιστικών δραστηριοτήτων για να υποκαταστήσουν το καταργούμενο ;
Σημαντήρης Γ. Αλέξανδρος