Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 16: Ελένη Κωτσαρά

2 Νοεμβρίου 2006, 11:55
Από: Ελένη Κωτσαρά

Καλημέρα σας,
Καλούμε τον νέο Πρόεδρο του ΟΠΕΠ, κ. Μιχάλη Σιώψη, να ανακαλέσει προηγούμενη
απόφασή του για τη διακοπή της λειτουργίας του Culture Guide, ποιοτικού και
χρήσιμου εργαλείου πολλών συμπολιτών μας.
Του ευχόμαστε να συνδέσει την ανάληψη των νέων του καθηκόντων με αποφάσεις
ριζοσπαστικές μεν, περισσότερο μελετημένες δε και πάντα με κριτήριο τη
διατήρηση και αξιοποίηση των αξιολογότερων έργων που έχουν αναπτυχθεί στο
παρελθόν.
Με τις ειλικρινείς ευχές μας για επιτυχία στο νέο του έργο, εκ μέρους και
πολλών φίλων
Ελένη Κωτσαρά
Προώθηση & Ανάπτυξη Έργων
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Τομέας Ανάπτυξης
Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα
τηλέφωνο 212 2543800 (εσωτ.361)
τηλεομοιοτυπία 212 2543838