Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρυρία 23: Media dell' Arte

2 Νοεμβρίου 2006, 13:41
Από: Γιώργος Πατεράκης

Αγαπητοί κύριοι,
με μεγάλη έκπληξη και δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε τη διακοπή του cultureguide από τον ΟΠΕΠ και το ΥΠΠΟ. Ως ομάδα, η οποία επί χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού, αξιώνουμε μια πειστική απάντηση στην, απαράδεκτη κατ' εμάς, επαναφορά του ελληνικού διαδικτύου στην περιστασιακή και πλημμελή ενημέρωση για θέματα πολιτισμού.
Σας παρακαλούμε, να μην μας στείλετε τις ανακριβείς αιτιάσεις περί υψηλού κόστους, μη επισκεψιμότητας κλπ. Γνωρίζουμε ότι είναι αναληθείς.
Τέλος, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε το θέμα να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα μήπως η φωνή βοώντος εν τη ερήμω μετατραπεί σε φωνή λαού οργή Θεού.
Η ομάδα επιστημόνων και καλλιτεχνών
Δημιουργική Ομάδα Media dell' Arte