Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 28: Μεταξύ Σοβαρού και Αστείου

2 Νοεμβρίου 2006, 14:42
Από: Παρασκευή Καλογεράκη

Με το παρόν, θα θέλαμε να δηλώσουμε την λύπη μας γιατί πληροφορηθήκαμε ότι ανεστάλη η λειτουργία του cultureguide.gr και ευχόμαστε κάτι τέτοιο να μην ισχύει γιατί πράγματι πρόκειται για ένα πολιτιστικό πόρταλ με αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις καλλιτεχνικές δραστηριόητες στη χώρα μας, και αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για το κοινό αλλά και το καλλιτεχνικό χώρο.
Ευχόμαστε να είναι παροδική η παύση της λειτουργίας του και να συνεχίσει την δραστηριότητά του, την προβολή των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Καλογεράκη Παρασκευή
Θεατρική Εταιρία Μεταξύ Σοβαρού και Αστείου
Μαραθώνος 22, 14343 Αθήνα
Τηλ.: 210 2010909
Fax: 210 2010911
e-mail: info@sovaro-asteio.com, theatro@sovaro-asteio.com