Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 24: John Koystas

2 Νοεμβρίου 2006, 13:47
Από: john

Είναι κρίμα να διακόψετε την λειτουργία ενός χρήσιμου ενημερωτικού portal με τη θεματολογία του coltureguide.gr.
Ειδικά όταν δεν υπάρχει ανάλογη πρόταση αντικαταστασής του άμεσα.