Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 39: Εύα Φάμπα

3 Νοεμβρίου 2006, 01:08
Από: Εύα Φάμπα

Αγαπητοί κύριοι,
Έμαθα με μεγάλη απογοήτευση τη διακοπή της λειτουργίας του cultureguide. Ένα site τόσο χρήσιμο και καλόγουστο, τόσο απαραίτητο σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό
και την Ελλάδα.
Παρακαλώ να εξετάσετε εκ νέου την λειτουργια του προωθώντας έτσι την κουλτούρα μας και τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού!
Εύα Φάμπα