Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 64: Γιάννης Παπαδημητρίου

3 Νοεμβρίου 2006, 14:26
Από: Γιάννη Παπαδημητρίου

Στ' αλήθεια, εφόσον ακυρώσατε τη λειτουργία του site cultureguide.gr, που ήταν το μοναδικό στο είδος του, σκοπεύετε να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο, καλύτερο, ή μήπως είναι πολυτέλεια να στηρίζετε οικονομικά κάτι που σχετίζεται με την πολιτιστική ενημέρωση;
Γ.Π.