Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 58: Πολιτιστικός Οργανισμός

3 Νοεμβρίου 2006, 13:14
Από: Πολιτιστικός Οργανισμός
Subject: Τα θερμά μας συγχαρητήρια

Το γνωρίζουμε ότι ασκόπως γράφουμε αυτό το μήνυμα γιατί ούτε θα το διαβάσετε αλλά και να το διαβάζατε ή αν σας ενημερώνανε για την δυσαρέσκεια του λαού που κλείσατε την καλύτερη πολιτιστική ιστοσελίδα της Ελλάδας, (cultureguide) ποσώς θα σας απασχολούσε το θέμα γιατί εσείς και η κυβέρνησή σας δεν ενδιαφέρεστε για τον πολιτισμό αυτής της χώρας.
Στο μόνο που ελπίζουμε είναι ότι αυτές οι χοντράδες , (μια και σας αρέσει η λαϊκή γλώσσα ) θα ξεκινήσουν κάποια αντίδραση εμείς είμαστε καμία 50 μέλη πολιτιστικής οργάνωσης, εκ των οποίων και κάποιοι ψηφοφόροι αυτής της πολιτιστικά ευαισθητοποιημένης κυβέρνησης.