Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρρία 53: Κατερίνα Μπρεγιάννη

3 Νοεμβρίου 2006, 11:55
Από: Κατερίνα Μπρεγιάννη

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ cultureguide.gr
Κλείνοντας την πόρτα στον πολιτισμό καλλιεργείται τη βία και τον ρατσισμό