Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 63: Αντώνης Σταματογιαννάκης (Γαλλία)

3 Νοεμβρίου 2006, 14:08
Από: Αντώνη Σταματογιαννάκη
Subject: Re-open Cultureguide!!!!

Just that
Antonis Stamatogiannakis
Phd Student
INSEAD
Boulevard de Constance
Fontainebleau, France