Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 61: Δημήτρης Θεοδώρου (ΗΠΑ)

3 Νοεμβρίου 2006, 14:01
Από: Δημήτρη Θεοδώρου

Dear Sir/Madame:
Please do not kill CultureGuide.
It is the best online service allowing all of us exposure to greek culture.
Stanford University, California, USA