Τρίτη, Νοεμβρίου 07, 2006

Διαμαρτυρία 150: Άγγελος Μάρκος

7 Νοεμβρίου 2006, 12:58
Από: Άγγελο Μάρκο

Διαμαρτύρομαι για την διακοπή λειτουργίας του cultureguide.gr

Angelos Markos
Phd Student,
Department of Applied Informatics,
University of Macedonia,
Thessaloniki, GR