Τρίτη, Νοεμβρίου 07, 2006

Διαμαρτυρία 147: Μιχάλης Κούτρας

7 Νοεμβρίου 2006, 11:34
Από: Μιχάλη Κούτρα

Αγαπητοί κύριοι,
Θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου αλλά και τη διαφωνία μου με τη
διακοπή λειτουργίας του ιστοτόπου cultureguide.gr. Η αποδόμηση δεν μπορεί να
λογίζεται ως έργο, όποια και αν είναι τα επιχειρήματα υπέρ αυτής. Στην
χειρότερη περίπτωση θα έπρεπε από την ίδια διεύθυνση να προβάλλεται η
προοπτική βελτίωσης του έργου ή αντικατάστασής του με κάποιο καλύτερο, και
όχι η άκομψη προβολή 'internal server error'. Eπιτέλους, οφείλετε να
σέβεστε την εικόνα της χώρας, η οποία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ βιλαέτι σας.
Μιχάλης Κούτρας, Νευρολόγος
Κόρινθος