Τρίτη, Νοεμβρίου 07, 2006

Διαμαρτυρία 142: Augustin

7 Νοεμβρίου 2006, 10:17
Από: Augustin
Subject: Να ξαναλειτουργήσει το cultureguide

Αν δεν μπορείτε να το συντηρήσετε, αναθέστε το σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους φορείς - θεωρώ ότι πολλοί θα ενδιαφέρονται. Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι μια τακτική ενημέρωση όποιου αναλάβει την επιμέλεια του site γύρω από τις επίσημες δραστηριότητες του ΥΠΠΟ και των φορέων που χρηματοδοτούνται από αυτό.