Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 84: TIME Heritage

4 Νοεμβρίου 2006, 17:06
Από: Αφροδίτη Καμάρα

Με την παρακολούθηση της παρούσας ηλεκτρονικής επιστολής θα ήθελα να εκφράσω τη
δυσαρέσκειά μου για την διακοπή της λειτουργίας του cultureguide. Οι δικαιολογίες
που προβλήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς περί κακής ποιότητας των υπηρεσιών που
προσέφερε είναι αναληθείς. Έπί πλέον, αν οι αρμόδιοι διαπιστώνουν κάποια
προβλήματα θα έπρεπε να τα βελτιώνουν. Η λογική "πονάει κεφάλι κόψει κεφάλι" δεν
τιμά κανέναν. Επιπλέον, οι δικαιολογίες περί υψηλού κόστους μάλλον δεν πείθουν.
Ας αναρωτηθεί το υπουργείο πολιτισμού αν η λειτουργία ενός χρήσιμου τέτοιου
κόμβου είναι πιο ακριβή από τις πολλαπλές "φανφάρες" που διοργανώνονται κατά
καιρούς για τη δήθεν προβολή του πολιτισμού. Ας μάθουμε επιτέλους να διακρίνουμε
το πραγματικά χρήσιμο από αυτό που γίνεται για το θεαθήναι.
Με τιμή
Αφροδίτη Καμάρα
TIME Heritage