Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 77: Bios

3 Νοεμβρίου 2006, 23:21
Από: Bios

Παίδες εμείς στο Bios είμαστε μαζί σας
Κουμπαρογιακάδες και τα τοιαύτα στη γνωστή λούπα λοβιτούρας και θεσμοποιημένου βλαχοπαιδείας και δεξιοπίσθιας λογικής
Κουράγιο ρε μαστόρια
Keep the head up και θάψτε τους
Bios