Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 74: Αντώνιος Κουρής

3 Νοεμβρίου 2006, 21:42
Από: Αντώνιο Κουρή
Subject: σπουδαία ενέργεια...

Σας γράφω αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να διαμαρτυρηθώ για την αναστολή λειτουργίας του δικτυακού τόπου cultureguide.gr . H ύπαρξη της συγκεκριμένης ιστοσελίδας επέτρεπε στους φίλους της τέχνης οποιαδήποτε μορφής να έχουν άμεση πρόσβαση με συνοπτικό τρόπο σε όλες τις πιθανώς ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ορθότερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση του σχετικού κοινού, ένα μείζον πρόβλημα για όλες τις εκδηλώσεις τέχνης σήμερα.
Κουρής Αντώνιος