Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2006

Διαμαρτυρία 4: Coronet International Theater & Dance

2 Νοεμβρίου 2006, 09:40
Από: Χριστίνα & Σπύρος Μουρελάτος

To whom it may concern:
With much regret we learned that the cultural website Cultureguide.gr has been closed down.
Cultureguide is a very useful website and unique in its kind.
Ever since we opened our theatre in 2002, Cultureguide has been our media sponsor and has played an important part.
Cultureguide is a source for many readers for the cultural activities in Greece.
It is incomprehensible to us that such a high quality website can be so easily dismissed.
Direction
Coronet International Theater & Dance
Christine & Spiros Mourelatos
tel. 210 7012123
fax 210 7515563