Πέμπτη, Νοεμβρίου 09, 2006

Διαμαρτυρία 185: Δημήτρης Καραγεωργίου

10 Νοεμβρίου, 2006
Από: Δημήτρης Καραγεωργίου

Κύριοι δεν νομίζετε οτι αυτό το πράγμα είναι ντροπή; Αυτή είναι η περιβοητη επανίδρυση;
Κρίμα...
Δημήτρης Καραγεωργίου