Πέμπτη, Νοεμβρίου 09, 2006

Διαμαρτυρία 181: Geetha J. (Ινδία)

9 Νοεμβρίου 2006, 12:50
Από: Geetha J.
Date: Nov 9, 2006 12:50 PM
Subject: Stop Greek cultural censorship in the internet

I would like to mark my protest on the move to end Cultureguide and any move to privatise government initiatives.
Geetha J.
Journalist and filmmaker from India.