Πέμπτη, Νοεμβρίου 09, 2006

Διαμαρτυρία 179: Tihomir Stojanovski (ΠΓΔΜ)

9 Νοεμβρίου 2006, 12:00
Από: Tihomir Stojanovski
Date: Nov 9, 2006 12:00 PM
Subject: Protest

Stop Greek cultural censorship in the internet
Tihomir Stojanovski
Art director
Skrb I Uteha theater group