Τετάρτη, Νοεμβρίου 08, 2006

Διαμαρτυρία 166: Δημήτρης Καραγεωργίου

8 Νοεμβρίου 2006, 15:44
Από: Δημήτρη Καραγεωργίου
Subject: cultureguide ντροπιάσματα

Κύριοι δεν νομίζετε οτι αυτό το πράγμα είναι ντροπή; Αυτή είναι η περιβοητη επανίδρυση;
Κρίμα...
Δημήτρης Καραγεωργίου