Τετάρτη, Νοεμβρίου 08, 2006

Διαμαρτυρία 161: Δρ. Σμαρούλα Παντελή

8 Νοεμβρίου 2006, 10:30
Από: Δρ. Σμαρούλα Παντελή

Διαμαρτύρομαι για το κλείσιμο του cultureguide.
Δρ. Σμαρούλα Παντελή
Ψυχολόγος