Δευτέρα, Νοεμβρίου 06, 2006

Διαμαρτυρία 118: Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

6 Νοεμβρίου 2006, 15:00
Από: Έλενα Ταβλάκη
Subject: Close down of the official cultural site in Greece

Μήνυμα στην κ. Viviane Reding,
Επίτροπο της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μήντια

Dear Ms. V. Reding,
I have attended your speech in the Internet Governance Forum in Athens and I felt that except all rational issues you raised, you have a lot of personal commitment to the issue that is called digital divide.
As we all know Greece is one of the countries that lack in the development of the information society. I wonder what would be your reaction if you knew that the only greek cultural portal in two languages, cultureguide, was closed down by the Minister without any explanation whatsoever.
Thank you for your time,
Best Regards,
Elena Tavlaki
University of Aegean
Tel.: +30 210 6111244
Fax: +30 210 6118860