Δευτέρα, Νοεμβρίου 06, 2006

Διαμαρτυρία 117: Αικατερίνη Σγουρίδου

6 Νοεμβρίου 2006, 14:46
Από: Αικατερίνη Σγουρίδου

Dear Sir/Madame:
Please do not kill CultureGuide.
It is the best online service allowing all of us
exposure to greek culture.
Ekaterini Sgouridou